Menu Zamknij

Podsumowanie Zjazdu Zwykłego Hufca 2023

Zjazd Zwykły w dniu 22.10.2023 wybierał nowe władze Hufca – Komendę i Komisję Rewizyjną! 🗳️✨

Chcemy podziękować wszystkim instruktorom pełniącym funkcje we władzach Hufca w ostatnich 4 latach za ich pracę 💚 Informujemy również, że Zjazd wszystkim członkom Komendy pełniącym funkcje w ostatniej kadencji przyznał absolutorium – gratulujemy!

Komendantka i członkowie Komendy Hufca zostali wybrani jednogłośnie na kadencję 2023-2027, a tak prezentuje się skład:

⚜️hm. Olga Wenska-Urbańska – Komendant Hufca

⚜️ hm. Karolina Wandel – Skarbnik Hufca

⚜️ hm. Joanna Muszyńska – Zastępca Komendanta ds. Programu i Pracy z Kadrą

⚜️ phm. Monika Wełnicka – Zastępca Komendanta ds. Wsparcia Jednostek

⚜️ pwd. Jan Biber – Zastępca Komendanta ds. Bazy Obozowej w Kaplinie

Wybrano również nową Komisję Rewizyjną w składzie:

⚜️ hm. Dominika Krawiec – przewodnicząca

⚜️ pwd. Karina Rybak – wiceprzewodnicząca

⚜️ pwd. Małgorzata Kaniewska – sekretarz

Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom władz Hufca i życzymy samych sukcesów w nowej kadencji! 💚

Nasz Zjazd był również okazją do wyróżnienia naszej kadry za ich pracę 💚🎁

Wręczono dwa Brązowe Krzyże za Zasługi ZHP druhnom:

⭐️ hm. Małgorzacie Łuszczek-Pawełczak

⭐️ hm. Karolinie Wandel

Na wniosek Komendantki Hufca przyznano odznakę Harcerska Służba Wielkopolsce instruktorom:

⭐️ pwd. Krystianowi Szota

⭐️ pwd. Julii Kasperczak

⭐️ pwd. Aleksandrze Dębskiej

⭐️ phm. Vivianie Zajączkowskiej

⭐️ phm. Zuzannie Tomaszewskiej

⭐️ phm. Monice Wełnickiej

⭐️ pwd. Romie Filipiak

⭐️ phm. Marii Wandel

Wręczono również trzy Brązowe Odznaki Kadry Kształcącej druhnom:

⭐️ hm. Karolinie Wandel

⭐️ phm. Joannie Mikołajczak

⭐️ hm. Dominice Krawiec

A także Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej druhnie:

⭐️ hm. Małgorzacie Łuszczek-Pawełczak

Nasz Hufiec rozpoczął pracę z Mianem Kadry Wspierającej. Pierwszą osobą która zdobyła Miano Kadry Wspierającej I stopnia w zakresie gospodarki finansowej jest:

⭐️ hm. Dominika Krawiec

Wręczono też listy od Naczelniczki. Za zrealizowanie prób harcmistrzowskim druhnom:

⭐️ hm. Oldze Wenska-Urbańskiej

⭐️ hm. Joannie Muszyńskiej

Oraz za pełnienie służby na funkcji drużynowej druhnie:

⭐️ phm. Marii Wandel

⭐️ Przewodnicząca naszego Zjazdu phm. Marta Włodarczyk otrzymała swój listek za 5 lat służby instruktorskiej.

Na Zlocie Pokoleń wręczaliśmy poprzednim Komendantom Hufca listy z podziękowaniami za wkład w 110-letnie życie hufca. Na Zjeździe list swój odebrała druhna, która rozpoczynała minioną kadencję:

⭐️ hm. Adrianna Siuda

⭐️ Komenda Chorągwi podziękowała druhnie Komendantce hm. Oldze Wenska-Urbańskiej za jej służbę na tej funkcji w ostatnich dwóch latach. Wszystkim wyżej wymienionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za Waszą służbę! Jesteśmy ogromnie dumni! 👏

Cieszymy się, że w naszych szeregach jest tylu utalentowanych instruktorów, których możemy wyróżniać. 💚

Nasza kadra tego dnia stanęła na wysokości zadania i za to chcemy powiedzieć im wielkie DZIĘKUJEMY!

✨Dziękujemy naszej kadrze i instruktorom za czynny udział w zjeździe

✨Dziękujemy naszej Komendzie za jego perfekcyjne zorganizowanie

✨Dziękujemy naszym harcerzom, którzy wspomogli jego organizację

✨Dziękujemy naszej Przewodniczącej Zjazdu za sprawne jego poprowadzenie oraz siedzącej tuż obok protokolantce za spisanie każdego punktu naszych obrad

✨Dziękujemy naszym komisjom: wyborczo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków za Waszą pracę

✨Dziękujemy naszym gościom, którzy reprezentowali Chorągiew Wielkopolską

DZIĘKUJEMY KAŻDEMU! To dzięki Wam możemy tworzyć tak wspaniałą Wildecką społeczność i być dumnymi z naszego hufca 💚