Menu Zamknij

Komisja Historyczna

Skład Zespołu:

pwd. Marta Włodarczyk – przewodnicząca 

pion. Olga Dymnicka

Komisja historyczna zbiera się w zależności od potrzeb, w trakcie trwania dyżurów hufca. W razie konieczności skorzystania z akt, prosimy o kontakt e-mailowy

Dokumenty
KRONIKI