Menu Zamknij

Kalendarz rocznic

Kalendarz stworzony przez pwd. Martę Włodarczyk, phm. Jaromira Łuszczek-Pawełczak oraz hm. Małgorzatę Łuszczek-Pawełczak. Zawiera rocznicy powstania jednostek hufca – drużyn, szczepów, klubów czy kręgów instruktorskich, rocznice zakończenia Kampanii „Bohater”, ważne daty z życia patrona hufca Jana Kasprowicza.