Menu Zamknij

Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego

ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

Chorągiew Wielkopolska

im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19
ul. Wilków Morskich 23/25, 60-480 Poznań

Hufiec ZHP Poznań-Wilda

im. Jana Kasprowicza

ul. Kosińskiego 9, 61-519 Poznań

Poczta: 60-965 Poznań 5, skrytka pocztowa: 24 

Konta bankowe

UWAGA! Od 1.01.2024 obowiązują zmiany! Wpłaty składek członkowskich oraz wpłaty na rajdy obozy i biwaki dokonujemy na konta Szczepów, w których aktualnie działają harcerze.

Konto bankowe I Szczepu: 43 1090 1346 0000 0001 4915 4099

Konto bankowe II Szczepu: 58 1090 1346 0000 0001 4915 4120

Konto bankowe III Szczepu: 83 1090 1346 0000 0001 5638 8997

Konto bankowe IV Szczepu: 37 1090 1346 0000 0001 5638 9049

Konto bankowe V Szczepu: 29 1090 1346 0000 0001 5638 9096

Konto bankowe 35 PDH: 50 1090 1346 0000 0001 5638 8912

Tytyły do przelewu

Składki członkowskie:
” PSCZ lub składka członkowska – imię i nazwisko – drużyna – okres”

Wyjazdy/rajdy/biwaki:
Specjalny tytuł dedykowany wyjazdowi, przekazywany przez Komendanta wydarzenia rodzicom i harcerzom

Konto podstawowe Hufca:

BZ WBK SA 13 1090 1359 0000 0000 3501 8492

Dane do faktury

ZHP Chorągiew Wielkopolska 
Hufiec Poznań-Wilda
60-480 Poznań, ul. Wilków Morskich 23/25
NIP: 778-14-40-251

E-maile:

Komendant Hufca

hm. Olga Wieczorek
olga.wieczorek@zhp.net.pl

Skarbnik Hufca

hm. Karolina Wandel
karolina.wandel@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta Hufca
ds. pracy z kadrą i programu

hm. Joanna Muszyńska
joanna.muszynska@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta Hufca
ds. wsparcia jednostek

phm. Monika Wełnicka
monika.welnicka@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta Hufca
ds. bazy obozowej

pwd. Jan Biber
jan.biber@zhp.net.pL

Dyżury:

1. środa miesiąca: 18:00-20:00

2. środa miesiąca: 18:00-20:00 + odprawa Komendy Hufca

3. środa miesiąca: 18:00 odprawa Kadry Hufca + odprawa do 20:00

4. środa miesiąca: 18:00-21:00

W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień dyżury są zawieszone.

Webmaster:

Wszelkie sprawy dotyczące strony Hufca i innych naszych serwisów internetowych prosimy kierować na adres: