Menu Zamknij

Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego

ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

Chorągiew Wielkopolska

im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19
ul. Wilków Morskich 23/25, 60-480 Poznań

Hufiec ZHP Poznań-Wilda

im. Jana Kasprowicza

ul. Kosińskiego 9, 61-519 Poznań

Poczta: 60-965 Poznań 5, skrytka pocztowa: 24 

Konta bankowe


Konto dedykowane
opłatom za wszelkie wyjazdy/rajdy itp.:

Numer konta: 58 1090 1346 0000 0001 4915 4120

Tytuł do przelewu: dedykowany dla każdego wyjazdu przekazywany przez organizatora formy

Konto dedykowane
opłatom składek:

Numer konta: 43 1090 1346 0000 0001 4915 4099 

Tytuł do przelewu: ” PSCZ lub składka członkowska – imię i nazwisko – drużyna – okres”

Konto podstawowe Hufca:

BZ WBK SA 13 1090 1359 0000 0000 3501 8492

Dane do faktury

ZHP Chorągiew Wielkopolska 
Hufiec Poznań-Wilda
60-480 Poznań, ul. Wilków Morskich 23/25
NIP: 778-14-40-251

E-maile:

Komendant Hufca

hm. Olga Wieczorek
olga.wieczorek@zhp.net.pl

Skarbnik Hufca

hm. Karolina Wandel
karolina.wandel@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta Hufca
ds. pracy z kadrą

hm. Joanna Muszyńska
joanna.muszynska@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta Hufca
ds. organizacyjnych

pwd. Monika Wełnicka
monika.welnicka@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta Hufca
ds. programu

phm. Joanna Mikołajczak
joanna.mikolajczak@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta Hufca
ds. bazy obozowej

pwd. Jan Biber
jan.biber@zhp.net.pL

Dyżury:

1. środa miesiąca: 18:00-20:00

2. środa miesiąca: 18:00-20:00 + odprawa Komendy Hufca

3. środa miesiąca: 18:00 odprawa Kadry Hufca + odprawa do 20:00

4. środa miesiąca: 18:00-21:00

W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień dyżury są zawieszone.

Webmaster:

Wszelkie sprawy dotyczące strony Hufca i innych naszych serwisów internetowych prosimy kierować na adres: