Menu Zamknij

Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji:

hm. Katarzyna Dorna -przewodnicząca

hm. Jerzy Skoryna
hm. Łukasz Dorna
phm. Marta Kurek
hm. Małgorzata Łuszczek – Pawełczak
hm. Jacek Drzewiecki

Hufiec posiada uprawnienia do prowadzenia prób przewodnikowskich i podharcmistrzowskich do 31.12.2022r.

Informacje dla otwierających próbę

Warunkiem przystąpienia do otwarcia próby jest przesłanie drogą elektroniczną przez otwierającego próbę/opiekuna na adres ksi.poznan-wilda@zhp.net.pl  wypełnionego wniosku o otwarcie próby na stopień w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowaną zbiórką KSI. 

Podczas Komisji instruktor otwierający próbę dostarcza wniosek w formie papierowej. Przed otwarciem próby komisja wysłuchuje wnioskodawcę i jego opiekuna w zakresie programu próby oraz zawartych w niej zadań.

Przedłużenie realizacji próby/zmiana punktu

W celu przedłużenia zaplanowanego okresu realizacji próby lub zmiany punktu, instruktor realizujący próbę składa do Komisji wniosek wraz z raportem o zrealizowanych dotychczas zadaniach próby  lub proponowanych zmianach punktów w formie elektronicznej na adres ksi.poznan-wilda@zhp.net.pl

Zamknięcie próby

W celu zamknięcia próby instruktor realizujący próbę na stopień przesyła drogą elektroniczną na adres ksi.poznan-wilda@zhp.net.pl , wniosek o zamknięcie próby wraz z raportem z przebiegu próby (zgodnie z p. 17 SSI), najpóźniej na 7 dni przed planowaną najbliższą zbiórką KSI. 

Na zbiórce Komisji zamykający próbę przedkłada wniosek o zamknięcie próby w formie papierowej oraz przedstawia raport próby w formie elektronicznej (np. w formie prezentacji) i omawia poszczególne zadania próby. Nie jest wymagana forma papierowa raportu. W zbiórce tej musi uczestniczyć opiekun próby.

Przewodniczący Komisji po przyjęciu (skonsultowanej)  dokumentacji otwarcia/zamknięcia próby ustala wraz z osobą zgłaszającą gotowość stawienia się na komisji, termin oraz orientacyjną godzinę, w celu uniknięcia oczekiwania.