Menu Zamknij

Kielce, Kraków, Gdańsk… to kiedy właściwie zaczęło się harcerstwo?

W przeciągu ostatnich lat mieliśmy w naszym harcerskim życiu aż 3 duże zjazdy, z okazji okrągłych, 100-letnich rocznic. Weterani zapewne pamiętają, bądź brali udział w Kielcach (2007) i Krakowie (2010), zaś aktywnie działający harcerze naszego hufca pojawili się w Gdańsku (2018). Wszystkie te zlot dotyczyły w pewnym sensie…. rocznicy powstania skautingu. Ale jak to możliwe? Zacznijmy od najstarszego z nich.

Zlot w Kielcach odbył się w 2007 roku, w sierpniu. Obywał się pod hasłem Jeden świat, jedno przyrzeczenie, a dotyczył 100-lecia powstania skautingu w ogóle. To właśnie 100 lat wcześniej, w 1907 roku Robert Baden – Powell przeprowadził pierwszy, wtedy eksperymentalny, obóz skautowy na wyspie Brownsea.

Zlot w Krakowie nosił oficjalną nazwę Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa i odbył się w sierpniu w 2010 roku w Krakowie. Jak doskonale wiecie z poprzedniego wpisu, pierwsze drużyny skautowe na Ziemiach Polskich powstały w 1911 roku. Skąd więc to przesunięcie? Prawdopodobnie stąd, że pierwsze wzmianki o skautingu i pierwsze zastępy na wzór skautowy zaczęły powstawać już w 1910 roku.

Ostatni, najbardziej wszystkim znany zlot to Zlot ZHP „Gdańsk 2018”. On z kolei został zorganizowany z okazji 100 lat istnienia Związku Harcerstwa Polskiego jako organizacji oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Hasło przewodnie zlotu brzmiało Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Jak więc widzicie, trochę trudno jednoznacznie wskazać początek harcerstwa. Może za wyjątkiem jednego – 1 lutego 1913 roku powstała Drużyna im. Leszka Białego, rozpoczynając tym samym 110 lat historii wildeckiego harcerstwa.