Menu Zamknij

Na początku był chaos, czyli czemu Drużyna im. Mohorta została skreślona

Maj jest dla Związku Harcerstwa Polskiego wyjątkowym miesiącem. To właśnie 22 maja 1911 roku, Andrzej Małkowski, po trwającym przy Komendzie Sokoła kursie skautowym, powołał do życia pierwsze 4 drużyny skautowe. Były to: 

  • I Lwowska Drużyna im. Tadeusza Kościuszki,
  • II Lwowska Drużyna im. Hetmana Karola Chodkiewicza,
  • III Lwowska Drużyna (żeńska) im. Emilii Plater,
  • IV Lwowska Drużyna im. Mohorta.

Co warto zauważyć, to fakt, że drużyna im. Mohorta została w oryginalnym rozkazie skreślona. Trudno powiedzieć co za tym stało, być może była to wciąż trwająca organizacja drużyn.  

Co ciekawe pierwsze drużyny od razu przyjęły sobie patronów, którymi chcieli się kierować. Skauting angielski nie ma tego w ogóle (podobno aż do dzisiaj). Co warto dodatkowo zauważyć, rozpoczyna nam to oficjalnie historię pracy z patronem w ZHP w ogóle. 😉  

Ostatnim ciekawym faktem jest to, że równolegle do drużyn męskich, powstała drużyna żeńska. Robert Baden – Powell pierwotnie nie planował skautingu dla dziewcząt, a gdy zauważył, że te same się organizują, przekazał zadanie tworzenia ich struktur swojej żonie oraz siostrze. W Polsce Małkowscy postanowili od razu zająć się tematem. W 1913 roku Andrzej Małkowski wydał broszurkę “Polskie skautki zarys organizacyjny”.