Menu Zamknij

Dzień Myśli Braterskiej 2017

„Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie”
~ Robert Baden-Powell

Naszym posłannictwem jest kontynuowanie dzieła Baden-Powella. Dlatego wszystkim Zuchom i Harcerzom, Instruktorom, Seniorom, Rodzicom i Sympatykom harcerstwa życzymy, abyście nie tylko tę misję wypełniali, ale przede wszystkim czerpali z jej owoców.

Komenda Hufca ZHP Poznań-Wilda