Menu Zamknij

Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej 2022

W ostatnią sobotę odbył się Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej, na którym ponad 100 delegatów z wielkopolskich hufców podejmowało decyzje w zakresie nowych zmian dla Chorągwi! 🗳️

Nasz Hufiec był obecny podczas całych obrad. Uprawnione do głosu podczas zjazdu były z naszego Hufca:
⭐️ hm. Olga Wieczorek – Komendantka Hufca
⭐️ hm. Karolina Wandel – Skarbnik Hufca
⭐️ hm. Joanna Muszyńska – Z-ca Komendanta Hufca ds. Pracy z Kadrą
⭐️ phm. Joanna Mikołajczak – Z-ca Komendanta Hufca ds. Programu

Poza naszą Komendą podczas Zjazdu znalazły się phm. Maria Wandel i pwd. Olga Hemmerling w roli protokolantek, a także phm. Marek Orłowski, pwd. Franek Linke, dh. Kinga Wiechcińska, dh. Zuzanna Lewandowicz i dh. Inez Izydorczak w roli obsługi Zjazdu! 👏

Spotkać można było również hm. Ryszarda Wosińskiego, który na swojej harcerskiej ścieżce nie tylko był Naczelnikiem ZHP i Komendantem Chorągwi, ale również Komendantem naszego Hufca w latach 1968-1971 ⚜️

Najważniejszymi zmianami jakie zaszły podczas Zjazdu to zmiana władz! Na funkcje Komendanta Chorągwi został wybrany hm. Maciej Siwiak – serdecznie gratulujemy! 💛

A na funkcje Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Rewizyjnej hm. Jacek Drzewiecki, który jest jest instruktorem naszego Hufca – ponownie gratulujemy! 💚

Warto również wspomnieć, że Zjazd to czas odznaczeń. Nasza Druhna Komendantka hm. Olga Wieczorek otrzymała Brązowy Krzyż za zasługi dla ZHP! Jesteśmy ogromnie dumni, gratulacje! 🤎

Informujemy, że Zjazd został przedłużony i obrady będą kontynuowane 3 grudnia. Odbędzie się dyskusja i głosowanie nad uchwałami zjazdowymi – w tym uchwałą naszych delegatek na temat HALiZ 📄