Menu Zamknij

Na wieczną wartę – hm. Karol Kalkowski

Dnia 17 sierpnia 2010, w wieku 91 latKarol Kalkowski
odszedł na Wieczną Wartę


ś.p. hm. Karol Kalkowski

Członek ZHP od 1928 roku, Przyrzeczenie Harcerskie złożył w 1929 roku. 
W latach 1936-1939 był drużynowym drużyn żeglarskich
Komendant VIII Hufca Harcerzy Poznań–Wilda 1945-1946
Z-ca Komendanta Chorągwi Wlkp. Harcerstwa 1949-1950
Komendant X Hufca Harcerstwa Poznań–Wilda 1956-1957
Komendant Hufca Wików Morskich w Kiekrzu 1958-1959
Komendant Hufca ZHP Poznań–Wilda 1967-1968
Członek Zespołu Pilota Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 1960-1974
Z-ca Komendanta Hufca ZHP Poznań–Wilda 2001-2003

Do końca był czynnym instruktorem i pełnił funkcje:
Członek Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 1978-2010
Członek Komisji Historycznej Hufca ZHP Poznań-Wilda 1976-2010
Członek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Poznań-Wilda 2003-2010
Komendant Harcerskiego Kręgu Seniora „Wilki Morskie” w Kiekrzu 2005-2010

Pogrzeb odbył się 25 sierpnia 2010 roku na cmentarzu Poznań – Junikowo.

Od 18 sierpnia do 14 września została ogłoszona w Hufcu żałoba.