Menu Zamknij

Zjazd Hufca

Druhny i Druhowie,

Komenda Hufca zwołała Zjazd Hufca na dzień 22 listopada br. na godz. 10:00. Miejscem obrad będzie SP nr 25 na ul. Prądzyńskiego.

Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze została opublikowana w rozkazie KH L.9/2015 oraz uzupełniającym rozkazie KH L.10/2015.

Oprócz uczestników zjazdu z czynnym i biernym prawem wyborczym zapraszamy też do udziału inne osoby w charakterze obserwatora.