Menu Zamknij

Wieczornica Kasprowiczowska

W tym roku Wieczornica Kasprowiczowska połączona ze spotkaniem opłatkowym kadry hufca odbyła się 12 grudnia na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy Drodze Dębińskiej. Data tego spotkania była nie przypadkowa, bowiem dokładnie w 153. rocznicę urodzin Jana Kasprowicza.  

Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostało wraz z MDK nr 1 aby uczcić wspólnie rok 100-lecia Harcerstwa na Wildzie i 85-lecia istnienia placówki na terenie dzisiejszego Domu Kultury. Goście, którzy przybyli na tę uroczystość mogli obejrzeć spektakl, który specjalnie na tę okazję wystawił „Teatr Bezcenny” z MDK przy współpracy naszych harcerek i harcerzy z hufca. Młodzi aktorzy zaprezentowali interpretację poematu dramatycznego „Na wzgórzu śmierci” autorstwa naszego Patrona – Jana Kasprowicza.

Podczas spotkania dokonano także wręczenia odznaczeń. Srebrnym Krzyżem za Zasług dla ZHP został odznaczony hm. Jerzy Szkudlarz – przewodniczący Harcerskiego Klubu Łączności „Wilda”. Odbyło się także przyznanie Odznak Kasprowiczowskich, które w tym roku otrzymały: hm. Urszula Sterczyńska, HO Joanna Ruks, sam. Agnieszka Majsnerowicz i sam. Monika Gajda.

Po części oficjalnej Wieczornicy instruktorzy udali się na spotkanie opłatkowe ze skromnym przedświątecznym poczęstunkiem, gdzie mogli wspólnie podzielić się opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia. Podczas spotkania Komendant Hufca wręczył również odznaczenia Honorowego Protektoratu Prezydenta RP wyróżnionym instruktorom i harcerzom.