Menu Zamknij

Tytuł Drużyny Kasprowiczowskiej

plakkaspOdznaka przyznawana jest w Hufcu od 1981 r. Ubiegać o nią mogą się instruktorzy, którzy w szczególny sposób interesują się postacią wielkiego poety, a także krzewią wiedzę o nim w swoich środowiskach harcerskich. Wśród organizowanych przez siebie przedsięwzięć powinni uwzględniać wycieczki do miejsc związanych z życiem Jana Kasprowicza, takich jak Inowrocław lub Harenda. Aby zdobyć Odznakę należy również prowadzić efektywną pracę instruktorską, przestrzegać Prawa Harcerskiego, mieć osobisty wkład w pomnażanie dorobku Hufca oraz mieć zaliczoną służbę instruktorską.

Odznakę i tytuł przyznaje Komendant Hufca na wniosek Kapituły Odznaki Kasprowiczowskiej.

Szczegóły dotyczące odznaki zawarte są w Regulaminie Odznaczeń Kasprowiczowskich.