Menu Zamknij

Dział Historia na stronie hufca

Został utworzony nowy dział Historia, do którego zostały przeniesione niektóre sekcje z działu Hufiec. Ponadto w dziale Historia pojawiła się nowa sekcja Poczet komendantów. Zostali tam wymienieni wszyscy druhny i druhowie, którzy w okresie działania naszego hufca, jak i hufców poprzedzających, aż do teraz pełnili funkcję komendanta.