Menu Zamknij

45 lat Harcerskiego Klubu Łączności „Wilda”

Harcerski Klub Łączności „WILDA” SP3ZAC
od 45 lat w eterze

 

O klubie

DIGITAL CAMERAZ inicjatywy Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP powstał w marcu 1967 roku Harcerski Klub Łączności „WILDA”. Pierwsza lokalizacja Klubu przypadła na teren ZSZ przy ZPM H. Cegielskiego, 39 PHDŁ (Poznańska Harcerska Drużyna Łącznościowa) liczyła wtedy 15 członków. Rejestracja Klubu SP3ZAC w Polskim Związku Krótkofalowców nastąpiła 13 lipca 1967 (SP3ZAC to znak nasłuchowy przyznany przez PZK, którym krótkofalowcy posługują się w eterze.)

Kolejny lokal to wózkarnia przy ul. Cedrowej 1, gdzie zajęcia odbywały się do późnych godzin nocnych. Naszą pierwszą radiostacją była sprawdzona w bojach 10RT. Do jej uruchomienia swojej ręki dołożyli: Lech Nowak SP3CJK, Ludomir Dopieralski SP3BZY, Andrzej Walczak SP3HHA. Najważniejszym dla nas dniem był 26.10.1968r., kiedy to nawiązaliśmy pierwsze QSO (3-literowy kod używany w krótkofalarstwie, oznaczający nawiązanie łączności, rozmowę) z kolegami z klubu SP3KAU.

Warunki pracy w Klubie uległy poprawie, gdy 27 kwietnia 1974 r. przenieśliśmy się do nowych pomieszczeń przy ul. Osinowej 14, w których działamy do dziś. Kolejnym ważnym zwrotem w życiu Klubu był moment, kiedy Komenda Chorągwi i Komenda Hufca zakupiły nam nowy sprzęt na KF – FT747 GX. Troszkę później znalazł się sponsor w osobie hm. Andrzeja Gierczyka, który zafundował nam sprzęt UKF – Dragon SY550. W roku 2010 dzięki hojności sponsorów klub wszedł w posiadanie nowego transiwera (radiostacji) Yaesu FT950.

W ciągu tych 45 lat wyszkoliliśmy wielu adeptów, którzy uzyskali świadectwa uzdolnienia, a następnie licencje. Spora część kolegów pozostała wierna klubowi i dzięki nim nadal jesteśmy słyszani w eterze, czy to w zawodach ogólnopolskich, a także w ćwiczeniach łączności kryzysowej krajowej i międzynarodowej. W ćwiczeniach nasz udział realizujemy pracując w warunkach polowych, korzystając z agregatu prądotwórczego.

Sprawdzianem naszych możliwości był udział członków naszego klubu w akcji pomocy powodzianom, w roku 1997 podczas sławetnej powodzi stulecia na Dolnym Śląsku. Krótkofalowcy spisali się na medal wspierając swoim sprzętem, doświadczeniem i zaangażowaniem akcję przeciwpowodziową. Gdzie zawiodła profesjonalna łączność – radioamatorzy służyli pomocą. Obsługiwali sztab powodziowy przemieszczając się wraz z nim zależnie od rozwoju wydarzeń.

Nasi przedstawiciele brali również udział w Manewrach Techniczno – Obronnych w branży ARS i tam zajmowali znaczące miejsca.

DSCN2065Oprócz działalności szkoleniowej prowadzonej stacjonarnie w klubie również uczestnicząc w zlotach, zimowiskach czy obozach w Obozowej Bazie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda w Kaplinie staraliśmy się zainteresować krótkofalarstwem druhny i druhów z innych podobozów.

W ciągu 45 lat naszej działalności pracowaliśmy używając znaków okolicznościowych SN0HW, SN80HW, SN0PIK, SN0KUL, SN40ZAC, SN32ESM, SN3HAL. (znaki przyznawane radiostacji na specjalne okoliczności, imprezy).

Nad całością prac Harcerskiego Klubu Łączności od momentu utworzenia czuwa niezłomnie nasz Prezes hm. Jerzy Szkudlarz SP3DJS.

HKŁ „Wilda” jest organizatorem zawodów „Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919” oraz „Dzień Myśli Braterskiej” z okazji rocznicy urodzin twórcy skautingu gen. Baden-Powella. Wydajemy również dyplom „Szlakiem Walk Powstania Wielkopolskiego”, staramy się także uczestniczyć w różnych imprezach harcerskich i nie tylko.

IMG_2703_1Od samego początku klub nasz działał pod auspicjami Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda, natomiast od stycznia tego roku przy Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na której terenie działamy. Dzięki przychylności i życzliwości okazanej ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej H. Cegielskiego mamy obecne pomieszczenie, w którym poza spotkaniami klubowymi HKŁ od tego, jubileuszowego roku mogą odbywać się zbiórki drużyn zuchowych oraz harcerskich. Po naszej akcji informacyjnej o istnieniu takich drużyn, przeprowadzonej wespół z Dębiecką Spółdzielnią Mieszkaniową, efektem jest zainteresowanie młodzieży harcerstwem.

Wszelkie aktualności z życia klubu są dostępne na naszej stronie internetowej http://hkl.poznan-wilda.pl.

 

Obchody 45-lecia

Obchody 45 lecia będą miały miejsce 15 kwietnia i zorganizowane zostaną w Domu Parafialnym parafii Św. Trójcy na poznańskim Dębcu. Rozpoczną się o godz. 15:00 mszą św., po której spotykamy się w Domu Parafialnym. Przewidziana jest wystawa osiągnięć klubu na przestrzeni 45 lat istnienia, a także praca radiostacji klubowej SP3ZAC.