Menu Zamknij

Sztandary

 1. Sztandar Hufca ZHP Poznań-Wilda im. Jana Kasprowicza (1964)
 2. Sztandar VIII Hufca Harcerzy im. Jana Kasprowicza (1939)
 3. Sztandar 10 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Leszka Białego (1930)
 4. Sztandar II Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. komandora dr Floriana Hłaski (1937)
 5. Sztandar 33 Drużyny Harcerek im. Marii Skłodowskiej-Curie (1939)
 6. Sztandar Drużyn Zuchowych IX Hufca Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego (1947)
 7. Proporzec 1 Motorowej Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Hipolita Cegielskiego (1947)
 8. Sztandar 10 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Leszka Białego (1948)
 9. Sztandar 92 Drużyny Harcerzy im. Adama Mickiewicza (1948)
 10. Sztandar 93 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego (1948)
 11. Sztandar Szczepu Drużyn Harcerstwa przy Szkole Podstawowej nr 5 (1963)
 12. Sztandar XVIII Szczepu Drużyn HSPS
 13. Sztandar XI Szczepu ZHP
 14. Sztandar XX Szczepu HSPS
 15. Sztandar XVII Szczepu ZHP

 

 

Sztandar Hufca ZHP Poznań-Wilda im. Jana Kasprowicza (1964)

Sztandar o wymiarach 110 x 110 cm został uszyty z materiału w kolorze czerwonym. Strona prawa: pośrodku srebrny krzyż harcerski ze złotą lilijką, kręgiem, liśćmi lauru i dębu. U góry płata, w półkolu napis ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, pod krzyżem, w półkolu, w dwóch wierszach HUFIEC POZNAŃ-WILDA / IM. JANA KASPROWICZA. Strona lewa: srebrny orzeł w złotej koronie oraz dziobem i szponami. Wszystkie elementy sztandaru wykonano haftem ręcznym płaskim w nici złotej i srebrnej, napisy w kolorze złotym. Płat obszyty z trzech stron srebrną frędzlą. Drzewce wysokości 255 cm zwieńczone mosiężną lilijką.

Ufundowany przez poznańskie zakłady pracy i komitety rodzicielskie wildeckich szkół. Wręczony wildeckim harcerzom 31.05.1964 r.

W 1970 r. gdy nastąpiła restytucja imienia Jana Kasprowicza, na sztandarze wyhaftowano imię. W 1990 r., nad głową orła wyhaftowana została korona – koszt pokryli instruktorzy hufca w dobrowolnej składce. Sztandar jest aktualnie używany przez Hufiec ZHP Poznań – Wilda im. Jana Kasprowicza. Przechowywany w gablocie, w siedzibie komendy hufca.

01_2

przenieś na górę strony

Sztandar VIII Hufca Harcerzy im. Jana Kasprowicza (1939)

Sztandar o wymiarach 100 x 120 cm został uszyty z adamaszku. Strona prawa w kolorze czerwonym. Pośrodku biały orzeł wzorowany na orle z poznańskiego ratusza z podobizną Matki Boskiej Częstochowskiej na piersi, wykonanej w naturalnych kolorach, mającą u dołu wstęgę z napisem, Pod Twoją Obronę. Nad głową orła litery ZHP, a u dołu pod nim w półkolu w dwóch wierszach słowa: VIII HUFIEC HARCERZY / IM. JANA KASPROWICZA i prosto POZNAŃ. Z lewej strony płata u dołu data 18 VI, a z prawej rok 1939. Strona lewa w kolorze granatowym. Pośrodku w naturalnych kolorach w owalu obramowanym złotą taśmą na białym tle portret Jana Kasprowicza, u dołu owalu cyfry 1869-1926, z prawej i lewej strony motywy dekoracyjne. U góry płata w trzech wierszach słowa: DO CZYNU CIĄGŁEGO / MŁODZIEŃCZE / WYCIĄGNIJ RAMIONA. Pod portretem w półkolu dwuwiersz: ŻYĆ WARTO JEŚLI TWE SERCE / OFIARNIE DLA POLSKI PŁONIE, a u samego dołu słowa: IDŹ ! CZUWAJ ! Wszystkie elementy wykonane haftem ręcznym płaskim, orzeł nicią srebrną, a litery złotą. Cały płat obszyto żółtą frędzlą. Drzewca brak.

Ufundowany przez społeczeństwo miasta Poznania w związku z przyjęciem przez VIII Hufiec imienia wielkiego poety – Jana Kasprowicza. Projekt sztandaru, według propozycji ówczesnego Komendanta VIII Hufca hm. Leona Królaka, wykonał Władysław Jarocki – profesor Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie. Przekazanie sztandaru hufcowi nastąpiło w dniu 18.06.1939 roku podczas uroczystej akademii w Wielkiej Sali Reprezentacyjnej Domu Żołnierza, poprzedzonej jego poświęceniem podczas nabożeństwa w kościele Zmartwychwstania Pańskiego na Wildzie. Była również defilada przed Domem Żołnierza. Sztandar odebrał z rąk córki poety Anny z Kasprowiczów – Jarockiej Komendant Hufca hm. Leon Królak. Sztandar przewodził hufcowi niespełna trzy miesiące. Podczas II wojny światowej przechowywany był w Poznaniu, na poddaszu nie istniejącego dzisiaj domu przy ul. Dolna Wilda nr 38 przez mieszkającego tam hm. Leona Królaka, późniejszego więźnia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Guzen (1940-1945). W czasie walk o Poznań w lutym 1945 roku uszkodzony został dach tego domu, lecz przechowywany tam sztandar szczęśliwie ocalał.

Od lipca 1945 roku jest ponownie wśród młodzieży harcerskiej Wildy i to do roku 1949. W latach 1950-1956 opiekuje się nim hm. Karol Kalkowski. W 1957 roku wraca na swoje miejsce i jest z harcerstwem wildeckim na wielu uroczystościach, przyrzeczeniach, obozach i zlotach aż do roku 1963. W wyniku zmian organizacyjnych, związanych z łączeniem hufców powstaje hufiec dzielnicowy Poznań-Wilda bez patrona. Sztandar decyzją instruktorów i działaczy harcerskich, aby ocalić przed zniszczeniem, przekazano w dniu 23.06.1963 roku w depozyt do Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, w dniu 12.12.1976 roku przeniesiony został do filii Muzeum w domu rodzinnym poety w Szymborzu. Obecnie znów przechowywany jest w Muzeum w Inowrocławiu.

Bibliografia: Harcerskie Sztandary, Metryka nr 191 z września 1991 roku, opr. Leopold Szymański hm. Hufiec ZHP Poznań-Wilda. Zbiory Archiwum Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Kazimierz Dyderski hm, Rys historyczny sztandaru – maszynopis załącznik do Metryki nr 191.

02_1 02_2

przenieś na górę strony

Sztandar 10 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Leszka Białego (1930)

Sztandar o wymiarach 75 x 93 cm, uszyty z adamaszku, prawa jego strona amarantowa (wypłowiała), pośrodku orzeł w koronie, nad nim słowa: 10 DRUŻYNA HARCERSKA, a pod nim w lekkim półkolu IM. LESZKA BIAŁEGO, a niżej prosto – POZNAŃ. Strona lewa zielona również wypłowiała. Pośrodku krzyż harcerski w kolorze złotym nad nim słowa: CHORĄGIEW POZNAŃSKA, od strony drzewca równolegle do niego – ZHP, a pod krzyżem w lekkim półkolu – ZAŁ.1913. Litery po obu stronach płata białe. Wszystko wykonane ręcznym płaskim haftem. Całość obszyta ozdobnym sznurem. Drzewce wys. 260 cm dwuczęściowe, zwieńczone metalową mosiężną lilijką.

Ufundowany w 1930 roku przez Koło Przyjaciół Harcerzy, a wykonała go bezinteresownie pani Paulówna. Poświęcony został przez ks. Torbusa, proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu. Brak informacji o okolicznościach jego przekazania drużynie.

Sztandar służył drużynie do 1939 roku. Podczas II wojny światowej przechowywany był w Poznaniu przez członków drużyny – druhów Henryka i Czesława Szajów. W roku 1945 wraca do harcerzy. W latach 1949-1956 musiał być ponownie ukrywany. Obecnie przechowywany jest w siedzibie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda. Jest już mocno podniszczony.

Bibliografia: Harcerskie Sztandary, Metryka nr 108 z września 1991 roku, opr. Leopold Szymański hm. Hufiec ZHP Poznań-Wilda. Zbiory Archiwalne Komisji Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

03_1 03_2

przenieś na górę strony

Sztandar II Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. komandora dr Floriana Hłaski (1937)

Sztandar o wymiarach 76 x 90 cm uszyty jest z niebieskiego surowego jedwabiu. Pośrodku strony prawej krzyż harcerski na tle kotwicy żeglarskiej. Nad nim półkolisty napis w dwóch wierszach – II HARC. DRUŻ. ŻEGLARSKA / IM. KOM. DR FLORJANA HŁASKI, a pod krzyżem – W POZNANIU w podobnym układzie. Pośrodku strony lewej haftowany rysunek zachodzącego nad morzem słońca (może wschodzącego?) w kolorze czerwono-złotym. Od dołu ku górze jedną trzecią płata zajmuje rysunek fal morskich. Nad zachodzącym słońcem układające się w półkole słowa CZUWAJ – BAŁTYK! Wszystko wykonane haftem maszynowym, poza słońcem i falami nicią złotą. Płat sztandaru obszyty z czterech stron złotą taśmą ozdobną, a z trzech złotą frędzlą.

Ufundowany przez Koło Przyjaciół Harcerzy. O wykonawcach brak informacji, jak również o okolicznościach jego przekazania drużynie. Wiadomo tylko, że nastąpiło to prawdopodobnie w 1937 roku. Sztandar ten przechowywał do swojej śmierci b. członek drużyny hm. Edmund Kędziora. Przypadkowo został on zidentyfikowany przez p. Aldonę i Marka Jakubowskich i przekazany hm. Leopoldowi Szymańskiemu członkowi Komisji Historycznej Hufca Poznań-Wilda. Wymagał on jednak gruntownej renowacji. Wykonanie jej zlecił hm. Kazimierz Dyderski Siostrom ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 24. Drzewce wraz z okuciami, w miejsce zaginionego, wraz z wieńczącą go lilijką wykonał hm. Henryk Chrobot, b. członek tejże drużyny. 1.03.2008, na wniosek hm. Karola Kalkowskiego, przekazany w depozyt do Izby Pamięci Ośrodka Żeglarskiego w Kiekrzu. Po śmierci dh Karola, 11.10.2010 powrócił na Wildę. Obecnie przechowywany jest w siedzibie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda.

Bibliografia: Harcerskie Sztandary, Metryka nr 110 z września 1991 roku, opr. Leopold Szymański hm. Hufiec ZHP Poznań-Wilda. Zbiory Archiwum Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

04_1 04_2

przenieś na górę strony

Sztandar 33 Drużyny Harcerek im. Marii Skłodowskiej-Curie (1939)

Sztandar o wymiarach 80 x 100cm uszyty z sukna. Strona prawa zielona. Po środku srebrny krzyż harcerski z białymi literami ONC na ramionach lilijki i również białym Czuwaj. Wokół krzyża w większym kole napis: Z.H.P. CHORĄGIEW WLKP. – 33 DRUŻYNA HARCEREK – W POZNANIU, w górnej wewnętrznej części tegoż koła półkoliście układający się napis: IM. MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ. Strona lewa biało-czerwona, wzorowana na sztandarach wojskowych. Pośrodku w kole obwiedzionym złotą lamówką, w naturalnych kolorach wizerunek św. Jerzego na koniu walczącego ze smokiem. Od tegoż koła rozchodzące się ku obrzeży płata 4 czerwone promienie na białym tle, oddzielone od białego tła złotą lamówką. Na nim umieszczono następujące symbole: na lewym górnym wieńcu cyfra 1934, na prawym herb Wielkopolski w trzech kolorach – białym, czarnym i złotym. Na dolnym lewym 32 PSP w kółku (nr szkoły), na prawym w wieńcu cyfra 1939. Wszystkie litery, cyfry, wieńce i kółko haftowane złotą nicią. Płat z trzech stron obszyty złotą frędzlą. Drzewce wys. 240 cm z drewna sosnowego zwieńczone metalową lilijką.

Ufundowany przez Koło Przyjaciół Harcerek działające przy drużynie z okazji 5-lecia jej pracy, przypadającej na jesień 1939 roku. Wykonany w zakładzie hafciarskim prowadzonym przez siostry zakonne w Kostrzynie Wlkp., skąd już po wybuchu wojny odebrała go rodzina Państwa Schefflerów i przechowała go przez okres okupacji, wmurowując go w szczytową ścianę kamienicy przy ul. Żupańskiego 2 na trzecim piętrze.

Sztandar służył harcerkom w latach 1945-1949, przechowywany w gablocie, w harcówce w Szkole Podstawowej Nr 32 (obecnie 42) przy ul. Różanej. W latach 1950-1956 przechowała sztandar ostatnia drużynowa druhna Maria Gintrowska, która w 1956 r. przekazała go b. drużynowej druhnie Lidii Scheffler. Do drużyny powrócił w roku 1957, wówczas uznany jako historyczny, przekazany do Komendy Hufca. Obecnie przechowywany jest w siedzibie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda.

Bibliografia: Harcerskie Sztandary, Metryka nr 109 z września 1991 roku, opr. Leopold Szymański hm. Hufiec ZHP Poznań-Wilda. Zbiory Archiwum Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Uzupełnienie do historii sztandaru – Seniorki 33 PDH.

05_1 05_2

przenieś na górę strony

Sztandar Drużyn Zuchowych IX Hufca Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego (1947)

Sztandar o wymiarach 68 x 78 cm uszyty został z satyny podobnej do sztucznego jedwabiu. Strona prawa niebieska, pośrodku okolona złotym szlaczkiem głowa wilczka w naturalnych kolorach. Od tego koła ku obrzeżom płata rozchodzi się 6 rozszerzających się kolorowych promieni odpowiadających liczbie i barwie gromad zuchowych i tak – począwszy od górnego lewego narożnika – ciemnozielony, czarny, czerwony, czarny, brązowy i żółty. W każdym narożniku cyfra IX, u góry płata słowo ZUCHY, a u dołu NADWARCIAŃSKIE. Strona lewa jasnoniebieska. W czterech wierszach rozmieszczone na całym płacie słowa – DRUŻYNY ZUCHOWE / IX HUFCA / IM. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO / POZNAŃ-DĘBIEC, poniżej cyfry 1929, a u samego dołu dwa zielone liście dębu z owocnikiem. Wszystkie litery i cyfry tak po prawej jak i lewej stronie sztandaru wykonane żółtą nicią, haftem ręcznym płaskim. Kolorowe pasy na prawej stronie naszywane. Płat z trzech stron obszyty żółtą frędzlą. Drzewce wysokości 218 cm z drewna jesionowego, dwuczęściowe, zwieńczone głową wilczka z blachy niklowanej.

Ufundowany przez Koło Przyjaciół IX Hufca Harcerzy. Przekazanie sztandaru zuchom hufca odbyło się w dniu 15 V 1947 roku, w jakich okolicznościach to nastąpiło nie wiadomo. Sztandar był użytkowany w latach 1947 – 1949 oraz 1957 -1961. Co się działo ze sztandarem w latach 1950 – 1956 jak dotychczas nie zdołano ustalić. Od 1961 r., tj. połączenia Hufców IX Poznań -Dębiec i X Hufca Poznań-Wilda w jeden dzielnicowy Poznań-Wilda, jako historyczny znajduje się w zbiorach Komisji Historycznej Hufca Poznań-Wilda. Obecnie przechowywany jest w siedzibie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda.

Bibliografia: Harcerskie Sztandary, Metryka nr 106 z IX 1991 r. opr. Leopold Szymański hm, Hufiec ZHP Poznań-Wilda. Zbiory Archiwum Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

06_1 06_2

przenieś na górę strony

Proporzec 1 Motorowej Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Hipolita Cegielskiego (1947)

Proporzec w kształcie ostrego trójkąta mającego u podstawy 40 cm i wysokości 68 cm uszyty został z satyny w dwóch kolorach – u góry pomarańczowym, a u dołu czarnym. Strona prawa, u góry w narożniku znak firmowy Zakładów HCP – poniżej duża cyfra 1 na pomarańczowej części czarna, a na czarnej pomarańczowa i napis pionowo ułożony MOTOROWA. Obok zielona lilijka harcerska ze złotymi literami ONC na ramionach i ZHP na wiązaniu pod nią wycinek koła zębatego – stalowego koloru, z którego wychodzą srebrne skrzydła husarskie – obok tego symbolu na części pomarańczowej poziomy czarny napis – POZNAŃSKA DRUŻYNA HARCERZY – a pod nim na części czarnej pomarańczowe litery, stanowiące dalszy ciąg napisu – IM. H. CEGIELSKIEGO. Strona lewa, w górnym narożniku w czarnym kółku wizerunek św. Krzysztofa, poniżej tak jak na prawej stronie duża cyfra 1 i słowo MOTOROWA i w takim samym układzie, z tym że rozpoczynający się od końca trójkąta napis – POZNAŃSKA DRUŻYNA HARCERZY / IM. H. CEGIELSKIEGO. Cały płat obszyty żółtym ozdobnym sznurem. Drzewce wysokości 140 cm jednoczęściowe, do którego proporzec był mocowany za pomocą trzech czarnych wiązadeł.

Ufundowany przez przyjaciół harcerzy – pracowników Zakładów Metalowych im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Kto był projektantem i wykonawcą nie zdołano ustalić. Również nic nie wiadomo, w jakich okolicznościach został on przekazany drużynie, wiadomo tylko, że miało to miejsce w 1947 roku. Proporzec był używany w drużynie w latach 1947 – 1949, później przechowywany, w 1957 trafił do Komisji Historycznej Hufca Poznań-Wilda. Obecnie przechowywany jest w siedzibie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda.

Bibliografia: Sztandary Harcerskie, Metryka nr 105 z września 1991 r. opr. Leopold Szymański hm, Hufiec ZHP Poznań-Wilda. Zbiory Archiwum Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

07_1 07_2

przenieś na górę strony

Sztandar 10 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Leszka Białego (1948)

Sztandar o wymiarach 77 x 100 cm został uszyty z wzorzystego adamaszku. Strona prawa amarantowa, pośrodku srebrno biały orzeł w złotej koronie oraz dziobem i szponami. W lewym górnym narożniku /przy drzewcu/ haftowany w naturalnych kolorach wizerunek M.B. Częstochowskiej /ryngraf/. Strona lewa zielona, pośrodku szaro stalowy krzyż harcerski ze złotą lilijką, kółkiem, liśćmi lauru i dębu oraz słowem Czuwaj. U góry płata litery ZHP, a pod nimi układający się w półkole napis – 10 DRUŻYNA HARCERZY, a pod krzyżem w dwóch wierszach słowa IM. LESZKA BIAŁEGO / POZNAŃ. Wszystkie elementy sztandaru wykonano haftem ręcznym płaskim w nici złotej i srebrnej także i litery. Płat obszyty z trzech stron złotą frędzlą. Drzewce wysokości 250 cm z drewna bukowego, zwieńczone mosiężną lilijką.

Ufundowany przez Koło Przyjaciół Harcerzy działające przy drużynie i to z okazji jubileuszu 35-lecia działalności drużyny /1913-1948/, wykonany był w Pracowni Sztandarów i Paramentów Kościelnych Stefanii Jakubowskiej z Poznania. Poświęcenia dokonał w dniu 28 listopada 1948 roku ks. prof. Jerzy Ponicki -Kapelan Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, a drużynowemu druhowi H.O. Zygmuntowi Szajowi wręczył Przewodniczący KPH p. Jan Doroszewski, na sali parafialnej Kościoła O.O. Zmartwychwstańców. Sztandar używany był przez drużynę zaledwie do 1949 roku. Od września 1950 przechowywany jest w mieszkaniu rodziców drużynowego hm Jana Malickiego w Poznaniu przy ul. Wspólnej 39/12. W roku 1956 za pośrednictwem druhów hm Tadeusza Zielińskiego i Piotra Fechnera powraca do Hufca Poznań – Wilda i do 10 PDH. Od roku 1957, traktowany jako historyczny znajduje się w zbiorach Komisji Historycznej. Obecnie przechowywany jest w siedzibie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda.

Bibliografia: Harcerskie Sztandary, Metryka nr 107 z września 1991 roku opr. Leopold Szymański hm, Hufiec ZHP Poznań-Wilda, zbiory Archiwum Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

08_1 08_2

przenieś na górę strony

Sztandar 92 Drużyny Harcerzy im. Adama Mickiewicza (1948)

Sztandar o wymiarach 100 x 80 cm uszyty został z wzorzystego jedwabnego adamaszku. Strona prawa czerwona, pośrodku srebrny orzeł ze złotym dziobem i szponami. Strona lewa zielona, pośrodku szary krzyż harcerski obwiedziony srebrną lamówką i tego samego koloru słowem Czuwaj, kółko oraz liście lauru i dębu złote, nad nim w trzech wierszach napis – Z.H.P. / CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA / 92 DRUŻYNA HARCERZY, a pod nim w dwóch wierszach – IM. ADAMA MICKIEWICZA / W POZNANIU -litery w kolorze złotym. Wszystkie elementy sztandaru wykonane haftem ręcznym płaskim, drzewce 210 cm wysokie z drewna, zwieńczone metalową niklowaną lilijką.

Ufundowany przez Koło Przyjaciół Harcerzy 92 PDH, którego prezesem był w tym okresie p. Jan Pluciński, a wykonała go p. Gołąbek – mistrzyni hafciarstwa – ciotka jednego z harcerzy. W dniu 26 grudnia 1948 roku rano zbiórka drużyny wraz z rodzicami na placu przy harcówce mieszczącej się w baraku przy ul. Daszyńskiego 14, przemarsz do Kościoła p.w. Marii Panny Królowej przy Rynku Wildeckim, gdzie podczas mszy św. sztandar został poświęcony. Z kościoła w zwartym szyku przemarsz do Izby Rzemieślniczej przy ul. Niezłomnych i tam podczas uroczystej akademii nastąpiło jego przekazanie Komendantowi Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm Czesławowi Karczowi, a dokonał tego w imieniu fundatorów i Rodziców Chrzestnych p. Jan Pluciński. Z rąk Komendanta przejął sztandar dh Eligiusz Zaworski – drużynowy 92 PDH. Całość uświetniła orkiestra VII Hufca Harcerzy z Poznania. Tego dnia wieczorem harcerze i ich rodzice przełamali się opłatkiem w harcówce. Niedługo cieszyli się nim harcerze, niecały rok, musiał być ukryty, aby nie dostał się w niepowołane ręce. Dokonała tego p. Marła Zaworska członek KPH, matka drużynowego, był pod jej opieką w latach 1950 – 1956. Po roku 1956 drużyna się nie odrodziła, a sztandar pozostał u tej pani do roku 1984, tj. do jej śmierci. Od jej syna Eligiusza – byłego drużynowego 92 PDH – w tym też roku przejął go dh hm. Andrzej Gabler, członek Komisji Historycznej Hufca Poznań – Wilda, który w 2002 r. przekazał sztandar do Komendy Hufca. Obecnie przechowywany jest w siedzibie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda.

Bibliografia: Harcerskie Sztandary, Metryka nr 111 z września 1991 roku opr. Andrzej Gabler hm, Hufiec Hufiec ZHP Poznań-Wilda. Zbiory Archiwum Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

09_1 09_2

przenieś na górę strony

Sztandar 93 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego (1948)

Sztandar o wymiarach 96 x 76 cm uszyty został z wzorzystego jedwabnego adamaszku. Strona prawa czerwona, pośrodku Św. Jerzy na koniu zabijający smoka. Napisy: u góry w półkolu BÓG – OJCZYZNA, u dołu w półkolu CZUWAJ. Strona lewa zielona, pośrodku szary krzyż harcerski ze złotymi wieńcami, kręgiem i lilijką. Nad nim w dwóch wierszach napis – Z.H.P. / CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA, a pod nim w półkolu na czarnym tle napis 93 P.D.H ZAWISZY CZARNEGO, poniżej prosty napis POZNAŃ-WILDA. W lewym dolnym narożniku data 1945, a w prawym dolnym narożniku 1948. Wszystkie napisy sztandaru wykonane haftem maszynowym płaskim, w kolorze złotym. Płat sztandaru obszyty frędzlą w kolorze złotym. Drzewce 220 cm wysokie z drewna liściastego, zwieńczone metalową lilijką.

Sztandar został ufundowany przez rodziców działających w Kole Przyjaciół Harcerzy. Wykonany w firmie St. Jakubczak, Poznań, ul. Szwajcarska. Sztandar został poświęcony w dniu 25 kwietnia 1948 r. w kościele O.O. Karmelitów na Wzgórzu Św. Wojciecha przez ks. prof. Jerzego Ponickiego – Kapelana Chorągwi. Uroczystość odbyła się w harcówce przy ul. Prądzyńskiego 53. Sztandar przejął od rodziców Komendant Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy, który przekazał go drużynowemu 93 PDH druhowi Zdzisławowi Alojskiemu. Od września 1950 r. sztandar ukrywany i przechowywany w różnych miejscach. Ostatnim przechowującym sztandar był dh ćw. Zbigniew Jaśniak, były przyboczny 93 PDH, który w 1996 r. przekazał sztandar Komendzie Hufca Poznań-Wilda. Obecnie przechowywany jest w siedzibie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda.

10_1 10_2

przenieś na górę strony

Sztandar Szczepu Drużyn Harcerstwa przy Szkole Podstawowej nr 5 (1963)

Sztandar o wymiarach 88 x 82 cm uszyty został z gładkiego adamaszku. Strona prawa zielona, pośrodku szary krzyż harcerski. Napisy: u góry w półkolu, w dwóch wierszach ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO / SZCZEP DRUŻYN HARCERSTWA, u dołu w półkolu, w dwóch wierszach SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 / POZNAŃ – WILDA. Strona lewa czerwona, pośrodku orzeł, bez napisów. Wszystkie napisy sztandaru haftowane w kolorze złotym. Płat sztandaru obszyty frędzlą w kolorze srebrnym.

Orientacyjny termin fundacji sztandaru: 1963 – 1967. Sztandar przekazany do Hufca 16.09.1996 r. Obecnie przechowywany jest w siedzibie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda.

11_1 11_2

przenieś na górę strony

Sztandar XVIII Szczepu Drużyn HSPS

Sztandar o wymiarach 100 x 100 cm uszyty został z wzorzystego adamaszku. Strona prawa zielona, pośrodku srebrny krzyż harcerski ze złotymi: lilijką, wieńcami i napisem CZUWAJ. Napisy: u góry w dwóch wierszach XVIII SZCZEP DRUŻYN HSPS / IM. ARMII POZNAŃ, u dołu: HUFIEC POZNAŃ – WILDA. Strona lewa czerwona, pośrodku srebrny orzeł, bez napisów.

Wszystkie napisy sztandaru haftowane w kolorze srebrnym. Płat sztandaru obszyty frędzlą w kolorze srebrnym. Z obu stron płat sztandaru podwójnie obramowany srebrna lamówką szerokości 2,5 cm.

Na awersie, w narożniku metalowa tabliczka o treści: Pracownia Haftów Artystycznych / mistrz Z. H. Kledzik / Poznań / ul. Garncarska 2.

Termin fundacji sztandaru: 1976 r. Obecnie przechowywany jest w izbie tradycji Liceum Ogólnokształcącego Nr V, przy ul. Zmartwychwstańców 10 w Poznaniu.

12_1  12_2

przenieś na górę strony

Sztandar XI Szczepu ZHP

Sztandar o wymiarach 88 x 86 cm uszyty został z gładkiego materiału. Strona prawa zielona, pośrodku srebrny krzyż harcerski ze złotymi: lilijką, wieńcami i napisem CZUWAJ. Napisy: u góry w półkolu XI SZCZEP ZHP IM. MARII KONOPNICKIEJ, u dołu, w półkolu: HUFIEC POZNAŃ – WILDA. Strona lewa czerwona, pośrodku srebrny orzeł ze złotymi szponami i dziobem, bez napisów.

Wszystkie napisy sztandaru haftowane w kolorze złotym. Płat sztandaru był obszyty frędzlą, nie wiadomo jednak jaką, bo podczas przechowywania została wypruta.

Orientacyjny termin fundacji sztandaru: lata 60-te. Szczep XI działał przy Liceum Pedagogicznym przy ul. Różanej. Po likwidacji liceum na początku lat 70-tych został przekazany do Technikum Poligraficznego w sąsiednim budynku. Tam przeleżał z zapomnieniu 30 lat, a przy okazji przeprowadzki Zespołu Szkół z ul. Różanej trafił do Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 przy ul. Działyńskich, skąd 18.03.2005 został przekazany do Komendy Hufca.

Obecnie przechowywany jest w siedzibie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda.

13_1 13_2

przenieś na górę strony

Sztandar XX Szczepu HSPS

Sztandar o wymiarach 98 x 98 cm uszyty został z gładkiego materiału w kolorze czerwonym. Strona prawa, pośrodku srebrny krzyż harcerski ze złotym napisem CZUWAJ. Napisy: u góry ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, u dołu, w trzech wierszach: HUFIEC POZNAŃ – WILDA / XX SZCZEP DRUŻYN HSPS / IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA. Strona lewa czerwona, pośrodku srebrny orzeł ze złotymi szponami, dziobem i gwiazdami na skrzydłach, bez napisów.

Wszystkie napisy sztandaru haftowane w kolorze srebrnym. Płat sztandaru obszyty frędzlą w kolorze srebrnym.

Termin fundacji sztandaru: 1972 r. Szczep XX działał przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 przy ul. Różanej. Przy okazji przeprowadzki Zespołu Szkół z ul. Różanej trafił do Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 przy ul. Działyńskich, skąd 18.03.2005 został przekazany do Komendy Hufca.

Obecnie przechowywany jest w siedzibie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda.

14_1 14_2

przenieś na górę strony

Sztandar XVII Szczepu ZHP

Sztandar o wymiarach 95 x 95 cm uszyty został z gładkiego materiału. Strona prawa zielona, pośrodku srebrny krzyż harcerski ze złotymi: lilijką, wieńcami, kręgiem i napisem CZUWAJ.

Napisy: u góry ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, u dołu w 3 wierszach: XVII SZCZEP IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO / PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 104 / W POZNANIU.

Strona lewa czerwona, pośrodku srebrny orzeł ze złotymi szponami i dziobem, bez napisów. Wszystkie napisy sztandaru haftowane w kolorze złotym. Płat sztandaru był obszyty złotą frędzlą. Drzewce wys. 250 cm dwuczęściowe, zwieńczone metalową lilijką.

Termin fundacji sztandaru: 1968. Szczep XVII działał przy Szkole Podstawowej Nr 104 do 1988 r. Później sztandar był przechowywany w szkolnym archiwum. W październiku 2008 został przekazany do Komendy Hufca. Obecnie przechowywany jest w siedzibie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda.

przenieś na górę strony