Menu Zamknij

Jak zapisać dziecko

Jakiej szukać drużyny?

System wychowawczy w ZHP oparty jest o metodykę dostosowaną do różnych grup wiekowych. Najmłodsze dzieci, w wieku 6-10 lat działają w gromadach zuchowych. Starsi – działający w drużynach harcerskich – dzielą się na 3 grupy wiekowe: harcerze (10-13 lat), harcerze starsi (13-16 lat) i wędrownicy (16-25 lat). Występuje także podział na drużyny męskie i żeńskie, szczególnie na poziomie drużyn harcerskich (w wieku 10-13 lat).

Dla osób starszych harcerstwo również stoi otworem. Pełnoletnie osoby także mogą wstąpić w szeregi naszego Hufca. Nie ma znaczenia, czy jest to pierwszy kontakt z harcerstwem, czy ktoś działał już wcześniej. Takie osoby mogą włączyć się w pracę drużyn wędrowniczych lub kręgów.

Gdzie szukać drużyny?

Gromady zuchowe i drużyny harcerskie działają przeważnie przy szkołach, choć nie jest to żelazna reguła. Dlatego chcąc zapisać dziecko do ZHP najlepiej rozpocząć od szkoły, w której się uczy. Na naszej stronie internetowej widnieje spis wszystkich jednostek hufca (menu po lewej), wraz z informacją o terenie działania, czyli właśnie szkole, przy której funkcjonuje drużyna. Znajdą też tam Państwo kontakt do osoby prowadzącej daną drużynę. W każdej chwili można też zwrócić się po informacje bezpośrednio do Komendy Hufca.

Formalności

Po wyborze drużyny, do której chcą Państwo zapisać dziecko, warto umówić się z drużynową/ym i udać się wraz z dzieckiem na pierwszą zbiórkę. Będą mogli Państwo wówczas zobaczyć, jak wygląda praca z drużyną, gdzie i w jakich warunkach odbywają się zbiórki. Ważne jest by poznać instruktora i porozmawiać z nim o dziecku. Opowiedzieć co lubi robić, jakie są jej/jego marzenia, ambicje, czy ma jakieś obawy, ale także przekazać istotne informacje, które ułatwią harcerskiemu wychowawcy pracę z dzieckiem.

Pierwsze zbiórki to nic zobowiązującego. Dziecko ma poznać nowe otoczenie i samo zdecydować, czy dobrze się w nim czuje i czy chce kontynuować harcerską przygodę. Pierwszy miesiąc zwyczajowo przyjmowany jest jako okres próbny. Jeśli dziecko się zaaklimatyzuje, drużynowy podejmuje decyzję o oficjalnym przyjęciu go do drużyny. Do tego czasu nie ma potrzeby kupować dziecku pełnego umundurowania. Warto poczekać z tym do zakończenia okresu próbnego, gdy dziecko będzie już pewne, że taka forma mu odpowiada.

Członkostwo w drużynie jest całkowicie dobrowolne, wymaga jednak pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP. Każdy wyjazd drużyny poza miejsce zamieszkania musi być dodatkowo zgłoszony przez instruktora w Komendzie Hufcu, co wymaga przedstawienia listy uczestników. W takiej sytuacji drużynowy powinien również otrzymać od Państwa pisemną zgodę na udział dziecka w danym wyjeździe.

Składki

ZHP ma formę stowarzyszenia i przynależność do niego wiąże się z koniecznością opłacania składki członkowskiej, która wynosi obecnie 48 zł rocznie. Jest to jedyna obowiązkowa odpłatność, którą przeznaczamy na cele statutowe całego Związku. Z tych pieniędzy pokrywamy też opłaty ubezpieczenia zbiorowego NNW, które obejmuje Państwa dziecko podczas zbiórek, rajdów i innych wyjazdów harcerskich. 
Poza składką obowiązkową występuje także składka zadaniowa, która wiąże się głównie z organizacją rajdów, biwaków czy obozów. Pragniemy jednak zaznacz, że koszty te są wyjątkowo niski i nie jest to zasługą żadnych dotacji i dofinansowań, których notabene nasz hufiec nie otrzymuje. Opłaty z tytułu wyjazdów harcerskich zawierają głównie ceny transportu, zakwaterowania (w warunkach turystycznych) i wyżywienia (częściowo). Praca instruktorów jest społeczna, więc nie generuje dodatkowych kosztów. Dlatego jesteśmy w stanie organizować niekiedy rajdy jedynie po kosztach biletów, weekendowe biwaki w granicach kilkudziesięciu złotych i obozy letnie pod namiotami nawet w cenie 630 zł (20 dni!).