Menu Zamknij

Władze Hufca

Komenda Hufca fot. Michał Narojczyk

KOMENDA HUFCA

Komendant Hufca

hm. Olga Wenska-Urbańska

olga.wenska-urbanska@zhp.net.pl

Skarbnik Hufca

hm. Karolina Wandel

karolina.wandel@zhp.net.pl

Z-ca komendanta ds. programu i pracy z kadrą

hm. Joanna Muszyńska

joanna.muszynska@zhp.net.pl

Z-ca komendanta ds. wsparcia jednostek

phm. Monika Wełnicka

monika.welnicka@zhp.net.pl

Z-ca komendanta ds. bazy obozowej

pwd. Jan Biber

jan.biber@zhp.net.pl

 

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

hm. Dominika Krawiec
 
d.krawiec@zhp.net.pl

Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

pwd. Karina Rybak
 
karina.rybak@zhp.net.pl

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

pwd. Małgorzata Kaniewska
 
malgorzata.kaniewska@zhp.net.pl