Menu Zamknij

Posiedzenie KSI – 3.10.2022

CZUWAJ!

W imieniu Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskiej – Witam w Nowym roku harcerskim!

Zapraszam na stacjonarne posiedzenie komisji 03.10.2022 (poniedziałek na g. 18.30). Zgłoszenia proszę przesłać do piątku 30.09.2022.

Na ostatnim spotkaniu komisji 25.09 ustaliliśmy:

1. Posiedzenia Komisji będą się odbywały raz w miesiącu – w pierwszy poniedziałek miesiąca o g.18.30. Spotkania będą stacjonarne w siedzibie hufca. O ewentualnych odstępstwach: w terminie, miejscu, godzinie lub formie spotkania (np.: on-line) będziemy informować komunikatem na bieżąco.

2. Ponadto ustaliliśmy, że od tego roku wprowadzamy limit osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji. Limit wynosi 6 osób. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia nie mieszczące się w limicie będą rozpatrywane na kolejnej Komisji (w sytuacji – dużej ilości zgłoszeń – możliwe będzie zwołanie dodatkowej komisji). Limit 6 osób – Nie dotyczy zgłoszeń zmian zadań – te mogą być rozpatrywane bez obecności osoby zainteresowanej po przesłaniu zapytania mailowego. Wszelkie konsultacje stacjonarne wliczają się we wskazany limit osób i muszą być poprzedzone wcześniejszym zgłoszeniem.

3. Członkowie Komisji proszą o wcześniejsze planowanie uczestnictwa w komisji i przesyłanie propozycji prób lub raportów nawet o miesiąc wcześniej. Wskazując jednocześnie docelowy termin uczestnictwa w Komisji.

Osoby, które otwierają lub zamykają próbę, przypominam o:

– obecności opiekuna próby,

– ubiorze mundurowym,

– przyniesieniu podpisanego wydruku pełnej dokumentacji (wniosek/ próba i raport)

Wzory dokumentów są dostępne na stronie hufca w zakładce KSI dokumenty.

Czuwaj!

Przewodnicząca KSI

hm. Katarzyna Dorna