Menu Zamknij

Harcerski Start

Wraz z początkiem września, tradycyjnym spotkaniem na Łęgach Dębińskich podsumowaliśmy miniony rok harcerski, wręczyliśmy nagrody i odznaczenia oraz powitaliśmy nadchodzący rok.

🍂Wręczono listki dębów instruktorom świętującym rocznice swojej pracy instruktorskiej .

💐 dh Kazimierz Łukaszewicz otrzymał kwiaty i gratulacje z okazji 50. Rocznicy przyznania stopnia harcmistrz, a nasi Wildeccy seniorzy otrzymali hufcowe chusty instruktorskie.

🏕️ Podziękowano kadrze pracującej na naszej Bazie w Kaplinie podczas HAL 2022.

🔝 Podsumowano pracę gromad i drużyn za rok 2021/22 i wręczono odpowiednie odznaczenia i nagrody .

💛 zwycięskie drużyny: 8 PDH i 12 WGZ

🟡 złote piórka: 36 PDH, 27 PDH i 92 PDH
⚪️ srebrne piórka: 74 PDH, 74 PDHs, 33 PDHa, 33 PDW, 35 PDH i 18 PDHż
🟤 brązowe piórka: 9 PDH i 93 PDW

🔘 Członkowie i szefowie zespołów hufcowych (Zespół Promocji, Komisja Stopni Instruktorskich, Komisja Historyczna, Zespół Dofinansowań) otrzymali srebrne sznury i beczułki, jako oznaczenie swojej pracy.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, instruktorom serdecznie dziękujemy, a zuchom i harcerzom życzymy wspaniałego nowego roku!