Menu Zamknij

Odprawa 2 lutego 2016

Druhny, Druhowie!

Wracamy po prawie roku do praktyki zamieszczania skrótu tematów z odpraw kadry na stronie w sekcji dla instruktorów. Ku Waszej pamięci, ale przede wszystkim też dla tych, którzy na odprawę nie dotarli z różnych powodów.

Tematy omawiane dziś na odprawie:

  1. Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej zapowiada 2 propozycje szkoleniowe: warsztaty dla instruktorów i pretendentów m.in. z tworzenia prób oraz kreowania idei instruktorskiej oraz 15-godzinny kurs pierwszej pomocy.
  2. Zachęcamy do udziału w programie „Chrzest 966”. Szczegóły propozycji programowej zostaną rozesłane.
  3. Namiestnictwo zuchowe rozpoczyna prace w trybie „okresu próbnego”.
  4. Instruktorzy / wędrownicy zainteresowani tematem szkolenia na ratowników WOPR proszeni o kontakt z komendantem hufca.
  5. Światowe Dni Młodzieży 2016 – zgłoszenia chęci udziału do koordynatora – pwd. Sebastian Kubiak.
  6. Drużynowi i szczepowi mają przesłać do komendanta hufca informacje o posiadanych swoich stopniach harcerskich wraz z datami i numerami rozkazów przyznania.
  7. Drużynowi proszeni są o przekazywanie do KH informacji o mianowaniach w drużynach na przybocznych / funkcyjnych oraz o przyznawanych im stopniach.
  8. Ze względu na tryb dyżuru komendanta i skarbnika hufca co 2 tygodnie, chęć pobrania zaliczek należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem (niezależnie od kwoty).
  9. Rajd DMB odbędzie się 27 lutego, koszt ok. 10 zł.
  10. Rajd Wiosenny planowany na weekend 1-3 kwietnia.

phm. Łukasz Dorna