Menu Zamknij

Na Wieczną Wartę – phm. Bogdan Wierzejewski

Dnia 5 kwietnia 2011 roku w wieku 91 lat,
odszedł na Wieczną Wartę
 

ś.p. phm. Bogdan Wierzejewski 

w latach 1946-47 komendant VIII Hufca Wilda Chorągwi Harcerzy, 
absolwent Gimnazjum Bergera i Uniwersytetu Poznańskiego, 
od najmłodszych lat związany z harcerstwem i działalnością społeczną.
Przyrzeczenie Harcerskie złożył w 1931 roku.
Kombatant, odznaczony wieloma wysokimi orderami i medalami. 
Syn Jana Wierzejewskiego (założyciela harcerstwa bydgoskiego, a później m.in. naczelnika harcerskich drużyn wielkopolskich), 
bratanek Wincentego Wierzejewskiego (wybitnego współzałożyciela harcerstwa wielkopolskiego i komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego, powstańca wielkopolskiego).

Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 13 kwietnia 2011 roku (środa) o godz. 11.20 na Cmentarzu Miłostowskimj.
Msza św. odprawiona została o godz. 9.30 w kościele p.w. Świętych Aniołów Stróżów w Poznaniu, os. Kosmonautów 120.