Menu Zamknij

Kurs Przewodnikowski „Na prze-kur”

Serdecznie zapraszamy na Kurs Przewodnikowski „Na prze-kur” organizowany przez instruktorów naszego hufca i MZKK „Drzewo”.

Kurs składać się będzie z 3 części:

  • 7-9 listopada w Wągrowcu
  • 19-21 grudnia w Poznaniu
  • 16-18 stycznia również w Poznaniu

Koszt całkowity: 100 zł. 

Wpłaty na konto hufca BZ WBK SA 13 1090 1359 0000 0000 3501 8492
z dopiskiem „Składka zadaniowa – kurs przewodnikowski – imię nazwisko”

Zgłoszenia można dokonać do 26.10.2014. poprzez ankietę:
https://docs.google.com/forms/d/1A4FNvJyxYz5UYhlYkNaesAT-tg4ZeuiXdYgOAOaSVEk/viewform?usp=send_form
Liczy się kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo przyjęcia mają instruktorzy hufców: Poznań-Wilda i Wągrowiec.
Wymogiem uczestnictwa jest stopień PWD lub otwarta próba przewodnikowska.

Kurs Przewodnikowski "Na prze-kur"