Menu Zamknij

Plebiscyt „Wildeckie Pióra”

Nasz Hufcowy Plebiscyt „Wildeckie Pióra rusza z 3 edycją!

Czym jest Plebiscyt? To nasze hufcowe wydarzenie, podczas którego możemy podziękować naszej kadrze i wyróżnić ich oraz jednostki za swoją działalność w minionym roku. 

W tym roku docenić możemy ich w trzech kategoriach:

Jest to kategoria stworzona dla naszych jednostek – gromad, drużyn i szczepów, które wyróżniły się swoją działalnością w minionym roku, w 4 następujących dziedzinach:

 • OBRZĘDOWA DRUŻYNA/GROMADA
 • WYDARZENIE ROKU
 • PATRIOTYCZNA DRUŻYNA/GROMADA
 • ROZWÓJ ROKU

 

Obrzędowość to nic innego jak zbiór zwyczajów, symboli i obrzędów, stanowiących część tradycji oraz odrębności, wprowadzających specyficzny nastrój oraz integrujących harcerzy, zuchów czy wędrowników. Tradycja, obrzędowość to nieodłączny element harcerskiej wędrówki, poprzez który nasze harcerskie życie staje się ciekawsze. Jest to kategoria dla wszystkich drużyn i gromad, które mogą pochwalić się ciekawą i niepowtarzalną obrzędowością. 

Chcemy wyłonić te, które łączą swoją obrzędowość z patronem drużyny/gromady, mają ciekawe pomysły na Obietnice Zucha czy Przyrzeczenie Harcerskie. To też miejsce dla drużyn, które dbają o tradycyjne i obrzędowe przyjęcie nowych członków do organizacji.

 

Każdy rok jest pełen niespodzianek i pełen kreatywności, służby na rzecz lokalnego środowiska czy inicjatyw społecznych. W naszej działalności ważne są wszystkie inicjatywy podejmowane przez drużyny/gromady, ale też te organizowane przez szczepy czy członków hufca.

Kategoria Wydarzenie Roku jest przestrzenią do podzielenia się najciekawszymi pomysłami na zbiórki, gry, przedsięwzięciami prowadzonymi podczas działalności drużyn/gromad oraz szczepów, a także zespołów hufca. W zgłoszeniu prosimy opisać inicjatywę zorganizowaną podczas działalności.

Patriotyzm to postawa pełna szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie. Jest to udział we wszelkich obchodach ważnych dla Polski rocznic, tworzenie propozycji programowych związanych z ojczyzną, przeprowadzanie zbiórek o tematyce niepodległościowej itp.

Kategoria Patriotyczna drużyna/gromada jest przestrzenią do zaprezentowania swoich osiągnięć związanych z szerzeniem postaw patriotycznych wśród członków drużyn czy gromad.

Drużyna, która w minionym roku harcerskim zapunktowała szerokim rozwojem pod kątem zdobytych stopni i sprawności, a także tropów – nastawienie na realizację
nowego SIMu. Kadra tej drużyny ma w swoim harcerskim CV wiele kursów oraz
zdobytych stopni. 

Jest to też przestrzeń dla drużyn, które zwiększyły swój stan
liczebny, rozpoczęły pracę z nowym SIMem, zakończyły kampanię bohater czy też
dla tych drużyn/gromad w których kadra dokształcała się metodycznie oraz
instruktorsko. W zgłoszeniu prosimy o opis elementów rozwoju jakie zaszły w
życiu drużyny/gromady.

Kategoria indywidualna przeznaczona jest dla kadry naszego Hufca niezależnie od stopnia. Wyróżniamy w niej tych członków Hufca, które swoim zaangażowaniem wyróżniły się w roku 2022 w następujących dziedzinach:

 • NIEZASTĄPIONY ZASTĘPCA
 • HARCPRZYJACIEL 
 • NOWICJUSZ ROKU
 • WOLONTARIUSZ

Jest głównym pomocnikiem, wsparciem, “prawą i lewą” ręką drużynowego czy komendanta szczepu. Bez niego większość inicjatyw szczepowych czy drużynowych zapewne nie wyglądałaby tak samo. Są to ludzie odpowiedzialni, zdeterminowani, pełni pasji i energii, którą nieustannie przekazują dalej oraz stawiają sobie coraz nowe wyzwania.

Jest to przestrzeń, by wyróżnić wszystkich przybocznych czy zastępców komendanta szczepu, którzy są wielkim wsparciem zarówno dla swoich drużynowych czy komendantów szczepów, ale także podopiecznych czy członków kadry.

W zgłoszeniu prosimy o opis kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • Wsparcie drużynowego podczas całorocznej pracy drużyny/gromady – przyboczny
 • Wsparcie komendanta szczepu podczas całorocznej pracy szczepu – zastępca komendanta szczepu.

Przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który rozwija się z wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Jeżeli nie dbamy o niego cierpliwie i niestrudzenie, więdnie i usycha, zanim otworzy wszystkie swoje pączki.” ~ Zenta Mauriņa

Jest to przestrzeń, by wyróżnić wszystkie osoby, które dbają o integrację śród hufcową, wszechstronną pomoc, zawsze służą radą, ale też chętnie pojawiają się na wydarzeniach nie tylko w swoim środowisku, ale też poza nim. Szukamy osoby, która jest wszędzie widoczna 

 • W zgłoszeniu prosimy o opis kandydata w jednym z poniższych obszarów:
 • Dążenie do integracj swojego środowiska z innym środowiskiem w hufcu oraz poza nim,
 • Udział w spotkaniach, zbiórkach lub innych przedsięwzięciach różnych środowisk,
 • Wszechstronna pomoc, służenie radą oraz branie udziału we wszelkich inicjatywach.

Często początki na nowej funkcji przerażają, ale z każdym mijającym miesiącem jest coraz lepiej, jesteśmy coraz pewniejsi tego co robimy i możemy pokazać jeszcze więcej.

To kategoria dla drużynowych, szczepowych, zastępcach oraz przybocznych, którzy niedawno rozpoczęli swoją służbę instruktorską w środowisku, a której chcecie powiedzieć “robisz świetną robotę”. 

Prosimy zgłaszać kandydatów, którzy w roku harcerskim 2021/ 2022 otrzymali nowe funkcje.

W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągniecie proponowanej osoby w wybranym obszarze:

 • Ciekawe działanie z gromadą/drużyną lub szczepem,
 • Przewodzenie zespołem lub jednostką organizacyjną,
 • Innowacyjny projekt, ciekawe zbiórki, stworzone inicjatywy,
 • Przedsięwzięcie programowe, kształceniowe lub wizerunkowe,
 • Sposoby motywowania wychowanków oraz prowadzenia drużyny/gromady lub szczepu.

Służba jest jedną z ważniejszych wartości harcerskiego wychowania. Osoba, która sprawdza się w roli wolontariusza i pali się do pomocy. Ma na swoim koncie wiele pól służby takich jak HSL, pomoc przy akcjach Caritasu, w WOŚPie jako wolontariusz lub członek sztabu oraz we wszelkich innych organizacjach wolontariackich. Służba to nie tylko praca wewnątrz organizacji.

To kategoria dla instruktorów, wędrowników oraz harcerzy, którzy w okresie
pandemii podjęli się służby, która miała realny wpływ na otaczające środowisko
oraz starały się dać coś więcej od siebie innym.

W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanej osoby nominowanej w wybranym obszarze:

 • Zainicjowanie służby w swoim środowisku,
 • Projekty mające na celu upowszechnianie służby,
 • Służba na rzecz osób z najbliższej okolicy,
 • Udział w wolontariacie poza organizacją.

 

Jest to kategoria skierowana do wszystkich członków naszego Hufca posiadających stopień instruktorski. W tej kategorii możemy wyłonić instruktorów w 4 dziedzinach:

 • FINANSOWY ŚWIR
 • MISTRZ ORGANIZACJI
 • HARCERSKI LIDER
 • MISTRZOWSKI ROZWÓJ

Jest to przestrzeń, by wyróżnić wszystkie osoby zajmujące się finansami w środowisku od terminowego opłacenia składek po mistrzowsko rozliczone Rohisy.

W zgłoszeniu prosimy o opis kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • Terminowe rozliczanie się w hufcu (czy to z opłacania składek, czy rozliczeń faktur dotyczących biwaków, zbiórek, projektów ROHiS i innych)
 •  Swobodne poruszanie się po procedurach finansowych HALiZ, biwaków, dofinansowań typu: ROHIS, 1% podatku, zbiórki publiczne i inne
 • Dbałość o prowadzenie dokumentacji finansowej drużyny/szczepu/zespołu
 • Dbałość o sprzęt i majątek środowiska
 • Przeprowadzenie akcji zarobkowej lub innej formy pozyskania funduszy lub sojuszników dla swojego środowiska

Każdy z nas zna taką osobę, która potrafi zrobić wszystko. A jak czegoś nie potrafi to szybko się uczy i staje na wysokości zadania, aby wszystko co założyła wyszło jak najlepiej.

Jest to przestrzeń, by wyróżnić wszystkie osoby zajmujące się szeroko pojętym ogarnianiem wszystkich i wszystkiego w swoim środowisku.

Jest to osoba, która wie wszystko o wydarzeniach, które są organizowane w pobliżu oraz potrafi stworzyć coś z niczego.

W zgłoszeniu prosimy o opis kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • Organizacja HALiZ,
 • Organizacja wszelkich form wyjazdowych, rajdów, ciekawych zbiórek, spotkań itp.
 • Stworzenie ciekawej propozycji programowej lub inicjatywy związanej z programem,

Nasz Hufiec może rozwijać się dzięki zaangażowaniu liderów – ludzi odpowiedzialnych, zdeterminowanych, pełnych pasji i energii, którą nieustannie przekazują dalej oraz stawiają sobie coraz nowe wyzwania oraz wspierają pracę z kadrą. Wielu z nich, aby dobrze wykonywać powierzoną funkcję musi pogodzić wiele obowiązków i przeskakując barierę własnego wieku stara się dokonać czegoś niezwykłego.

Ta kategoria jest przestrzenią, by wyróżnić komendantów szczepów oraz instruktorów, którzy w swojej służbie nie tylko pomagają w codziennej pracy wychowawczej, ale także w rozwoju i nie zapominają o drugiej osobie, starają się pomagać, motywować, wspierać i inspirować.  

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • Przewodzenie zespołem lub jednostką organizacyjną,
 • Innowacyjny projekt, ciekawe zbiórki, stworzone inicjatywy,
 • Przedsięwzięcie programowe, kształceniowe lub wizerunkowe.
 • Sposoby motywowania wychowanków oraz prowadzenia drużyny/gromady i szczepu.

Instruktor/ka, który/a wykazała się dużą chęcią samorozwoju i opanowała nowe umiejętności lub wyszkoliła dobrze już nabyte. Mistrzowski rozwój osiąga osoba, która realizuje stopnie HO/HR, które są ukierunkowane na samorozwój oraz chce się rozwijać na polu swojej służby instruktorskiej, a także realizuje kolejne próby na stopnie instruktorskie. Bierze udział w różnych kursach lub jest już na tyle wyszkolona w danej dziedzinie, że szkoli innych w tym zakresie.

Ta kategoria jest przestrzenią dla wszystkich kształceniowców, ale także osób, które dbają o swój harcerski i poza harcerski rozwój poprzez udział w różnych kursach i warsztatach.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia w jednym z poniższych obszarów:

 • Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, podnoszenie swoich kompetencji,
 • Prowadzenie zajęć podczas szkoleń, kursów i warsztatów,
 • Bycie w komendzie kursu, warsztatu lub szkoleń i współorganizacja form kształceniowych.