Menu Zamknij

Harcerskieg Klub Łączności „Wilda”

Harcerski Klub Łączności „WILDA” SP3ZAC
od 50 lat w eterze

O klubie

Z inicjatywy prowadzącego Inspektorat Łączności Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP dh hm. Jana Bonikowskiego SP3AXI powstał w marcu 1967 roku Harcerski Klub Łączności WILDA, prowadzony niezłomnie od samego początku do dziś przez Prezesa dh hm. Jerzego Szkudlarza. Otrzymaliśmy pozwolenie radiowe wraz z przyznanym znakiem wywoławczym SP3ZAC (którym posługujemy się w eterze). Pierwsza lokalizacja Klubu przypadła na teren ZSZ przy ZPM H. Cegielskiego, 39 Poznańska Harcerska Drużyna Łączności liczyła wtedy 15 członków. Rejestracja Klubu SP3ZAC w PZK nastąpiła 13 lipca 1967.

Kolejny lokal to wózkarnia przy ul. Cedrowej 1, gdzie zajęcia odbywały się do późnych godzin nocnych. Naszą pierwszą radiostacją była sprawdzona w bojach 10RT. Do jej uruchomienia swojej ręki dołożyli: Lech Nowak SP3CJK, Ludomir Dopieralski SP3BZY, Andrzej Walczak SP3HHA. Najważniejszym dla nas dniem był 26.10.1968r., kiedy to nawiązaliśmy pierwsze QSO z kolegami z klubu SP3KAU.

Warunki pracy w Klubie uległy poprawie, gdy 27 kwietnia 1974r. przenieśliśmy się do nowych pomieszczeń przy ul. Osinowej 14 w których działamy do dziś. Kolejnym ważnym zwrotem w życiu Klubu był moment, kiedy Komenda Chorągwi Wielkopolskiej i Komenda Hufca ZHP Poznań-Wilda zakupiły nam nowy sprzęt na fale krótkie – FT747 GX. Troszkę później znalazł się sponsor w osobie hm. Andrzeja Gierczyka, który zafundował nam sprzęt UKF – Dragon SY550. W roku 2010 dzięki naszym staraniom i wsparciu sponsorów klub wszedł w posiadanie nowego transiwera Yaesu FT950.

W ciągu tych 50 lat wyszkoliliśmy wielu adeptów, którzy uzyskali świadectwa uzdolnienia, a następnie licencje. Spora część kolegów pozostała wierna klubowi i dzięki nim nadal jesteśmy słyszani w eterze, czy to w zawodach ogólnopolskich, a także w ćwiczeniach łączności kryzysowej krajowej i międzynarodowej. W ćwiczeniach nasz udział realizowaliśmy pracując w warunkach polowych, korzystając z agregatu prądotwórczego.

Sprawdzianem naszych możliwości był udział członków naszego klubu w akcji pomocy powodzianom, w roku 1997 podczas sławetnej powodzi stulecia na Dolnym Śląsku. Krótkofalowcy spisali się na medal wspierając swoim sprzętem, doświadczeniem i zaangażowaniem akcję przeciwpowodziową. Gdzie zawiodła profesjonalna łączność – radioamatorzy służyli pomocą. Obsługiwali sztab powodziowy przemieszczając się wraz z nim zależnie od rozwoju wydarzeń.

Nasi przedstawiciele w latach 70-tych brali również udział w Centralnych Manewrach Techniczno – Obronnych ZHP w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej i tam zajmowali znaczące miejsca.

Oprócz działalności szkoleniowej prowadzonej stacjonarnie w klubie, również uczestnicząc w zlotach, zimowiskach czy obozach w Obozowej Bazie Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda w Kaplinie, staraliśmy się zainteresować krótkofalarstwem druhny i druhów z innych podobozów.
Za duże osiągnięcie uznajemy nasz wkład w odbudowę i ponowne uruchomienie przemiennika SR3P, który w 1986 roku był jednym z pierwszych tego typu urządzeń w Polsce. Inicjatorami pomysłu i konstruktorami obecnego przemiennika byli Jacek SP3NUH i Jurek SP3IS wspomagający technicznie działania Harcerskiego Klubu Łączności. Ponowne uruchomienie nastąpiło w grudniu 2012 roku.

W ciągu 50 lat naszej działalności pracowaliśmy w etrze używając znaków okolicznościowych SN0HW, SN0KUL, SN0PIK, SN04NN, SN25DSM, SN32ESM, SN45ZAC, SN80HW, SN90ZAC, SN100HW, SN3HAL, SN966CHP. (znaki przyznawane radiostacji na specjalne okoliczności, imprezy). W tym roku w okresie od marca do czerwca pracujemy pod znakiem SN50ZAC z okazji Jubileuszu Klubu.

Dzięki przychylności i życzliwości okazanej ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej H. Cegielskiego (obecnie Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa) mamy aktualne pomieszczenie. W pomieszczeniu tym stworzyliśmy harcówkę, w której swoje zbiórki obywają zuchy i harcerze II Szczepu DHiZ. W pobliżu Klubu udało nam się ustawić 21 metrowy maszt kratownicowy – na jego szczycie zainstalowano z pomocą strażaków (Szkoły Aspirantów PSP) anteny. Poza tradycyjnymi metodami pracy na pasmach takich jak ssb i telegrafia, pracujemy również technikami cyfrowymi. O najważniejszych wydarzeniach z życia klubu staramy się informować na naszej stronie internetowej www.sp3zac.pl

Jesteśmy od 35 lat organizatorem zawodów „Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919”. Organizujemy również zawody „Dzień Myśli Braterskiej” z okazji rocznicy urodzin twórcy skautingu gen. Baden – Powella. Wydajemy również dyplom „Szlakiem Walk Powstania Wielkopolskiego”, staramy się także uczestniczyć w różnych imprezach harcerskich i nie tylko.

Od samego początku klub nasz działa pod auspicjami Komendy Hufca ZHP Poznań-Wilda przy wsparciu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na której terenie działamy.

Obchody 50-lecia

Obchody 50 lecia będą miały miejsce 19 marca 2017r. i zorganizowane zostaną w Domu Parafialnym parafii Św. Trójcy na poznańskim Dębcu. Rozpoczną się o godz. 12:30 mszą św., podczas nabożeństwa zostanie poświęcony proporzec HKŁ. Po nabożeństwie spotykamy się w sali Oratoryjnej Domu Parafialnego.